Socialisation

Det senmoderne samfund (7-15 i “Liv i Danmark”)

Anthony Giddens mener, at dagens samfund er karakteriseret ved i hvert fald 5 afgørende forhold:

  • Globaliseringen og hermed adskillelsen af tid og rum. Vi er med overalt. Udvikling fra lokalt til globalt samfund.
  • Udlejringen af sociale relationer. Ændring af familieformer; kvinder i arbejde, institutionalisering for børn og gamle, opdragelse gået fra privat til offentlig anliggende.
  • Den øgede refleksivitet. Individualisering
  • Ekspertgørelsen. Ansigtsløse tillidsrelationer
  • En ændret risikoprofil. Vores valg indebærer ukendte risici.

Identitetsdannelse i barndommen (15-20 i “Liv i Danmark”)

Der skelnes mellem personlig og social identitet. Ved personlig identitet forstås en overensstemmelse med sig selv, mens den sociale identitet er en overensstemmelse mellem den enkelte og dens omgivelser.

Familiens rolle i socialisationen: indlæring af roller, normer og vurdering: opdragelse.

Man skelner mellem primær og sekundær socialisation. Den primære finder sted i familien og med ens nærmeste, mens den sekundære finder sted i institutionen og blandt kammeraterne. “Den primære socialisation er svækket, den sekundære er blevet styrket.”

Dobbeltsocialisering

Den svenske socialpsykolog Lars Dencik har beskrevet den senmoderne socialisering som en dobbeltsocialisering, hvor barnet opdrages og socialisering i en kryds-socialisering mellem familien på den ene side og institutionen på den anden side.

De to arenaer for socialiseringen er grundlæggende forskellige. I familien opdrages barnet med det udgangspunkt, at det er unikt og uerstatteligt. Barnet er i centrum. I institutionen er man én blandt mange og må indrette sig derefter.

Dencik ser flere fordele i denne socialisering: evnen til at kunne tilpasse sig nye situationer, foretage valg, reflektere over sig selv i forhold til andre og evnen til at kunne kontrollere sine følelser.

Leave a Reply