Pierre Bourdieu

Følgende er noter fra: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-munk-kap7-fordelnkapital-0211.pdf

Kapital er et af Pierre Bordieus helt centrale begreber. Kapital optræder i fire hovedformer: økonomisk, kulturel, social og symbolsk.

Definition af kapitalbegrebet: Begrebet er et forsøg på at begrebsliggøre de ressourcer og egenskaber, som aktører er i besiddelse af, og som de drager nytte af i det sociale liv. Kapital er det, der har værdi, som man stræber efter, og som giver status, magt og prestige.

Den økonomiske kapital vedrører indkomst og pengeressourcer, er den mest materielle og åbenlyse form for ressource.

Kulturel kapital omfatter mængden af viden, uddannelse, information, dannelse og “æstetiske” dispositioner. Den kan antage tre former, en kropslig, en objektiveret og en institutionaliseret.

Social kapital vedrører slægtskabsrelationer, forbindelser og andre former for sociale netværk, der kan have betydning for en aktørs placering og magtposition.

Den symbolske kapital dækker over evnen til at kunne definere, hvad der opfattes som eftertragtelsesværdigt og rigtigt – at besiddelse af de betydelige mængder af de andre kapitalformer kan have afledte positive følgevirkninger. Den symbolske kapital er vigtig for Bourdieu, men den er svær at måle.

Den symbolske kapital er en kapital, der repræsenterer en anden umålelig værdi og som således har en symbolsk værdi. Status.

Habitus

Bourdieu antager, at der i det enkelte menneske, gennem dets opvækstmiljø og erfaringer, indlejres en række dispositioner, der sidder som en halvt bevidst, halvt tavs viden. Menneskets karakter eller habitus, som Bourdieu kalder det, skabes af den praksis, man oplever.

Den habitus, man har opbygget, har afgørende betydning for den måde, man agerer på. Vi reagerer på bestemte måder i bestemte situationer, ud fra de habitus vi har.

One thought on “Pierre Bourdieu

  1. Pingback: social kapital definition | AltOmSkolen.com

Leave a Reply