Økonomiske teorier

  De tre hovedteorier er Keynesianismen, monetarismen og socialismen.

  Keynesianismen

 1. Den offentlige sektor bør gribe aktivt ind i den økonomiske udvikling ved brug af finans- og pengepolitik.
 2. Wikipedia.org:

  Keynesian economics argues that private sector decisions sometimes lead to inefficient macroeconomic outcomes and therefore, advocates active policy responses by the public sector, including monetary policy actions by the central bank and fiscal policy actions by the government to stabilize output over the business cycle.

  Monetarismen

 3. Staten skal holde sig neutral i forhold til regulering af økonomien. Det bedste for økonomien er, at der foretages så få justeringer som muligt.
 4. Definition fra Minilex – forlagetcolumbus.dk

  En økonomisk teori, der lægger vægt på en stabil og begrænset udvikling af pengemængden.  Teorien er imod anvendelsen af makropolitik til stabiliseringsformål. Man argumenterer for at sådanne indgreb nok på kort sigt kan løse problemer, men at indgrebene i sig selv skaber problemer. Især hvis man vil løse arbejdsløshedsproblemer med en aktiv finans- eller pengepolitik, vil det føre til en høj inflation.

  Socialisme

 5. Et socialistisk økonomisk system er baseret på at undgå de uretfærdigheder, et liberalt kapitalistisk system indeholder.
 6. Definition fra Minilex – forlagetcolumbus.dk

  En vidt forgrenet ideologisk strømning, der generelt lægger vægt på en forholdsvis ligelig eller i det mindste socialt afbalanceret fordeling af samfundsgoderne. Socialismen har historisk været stærkt forbundet med marxismen og med arbejderbevægelsen, hvor den ofte har rivaliseret med kommunismen. Den marxistiske socialisme forestillede sig oprindeligt socialismen som et samfund, hvor produktionsmidlerne var kollektivt ejet (evt. statsejendom) og markedsøkonomien erstattet af en centralt dirigeret planøkonomi.

Leave a Reply