Samfundsfag

    Den samfundsvidenskabelige metode 

  1. Empiri
  2. Teori – model og begreber
  3. Aktualitet: Aktuelle emner / verden omkring os

Noterne på denne side er blandt andet inspireret af Liv i Danmark (Columbus) og Sociologi og modernitet (Columbus).

2 thoughts on “Samfundsfag

Leave a Reply