Om periodisering

Traditionel periodisering

Overordnede træk.

Man opdeler historien i perioder, som er identiske for alle lande, selvom det er forskelligt fra land til land, hvornår disse perioder sætter ind, og hvor længe de varer. I dag taler vi om Stenalderen, Bronzealderen, Jernalderen, altså hvilke materialer der blev brugt.

Begivenheds periodisering

Man opdeler historien i perioder, som man navngiver efter afgørende begivenheder og bestemte udviklingstræk i den historiske udvikling.

Langt de fleste historiske værker er hæftet op på specifikke historiske begivenheder, der som regel markeret et brud, som er afslutningen på noget eller begyndelsen til noget andet.

Postmodernistisk periodisering

Helt moderne historiske værker har en tendens til at inddele historien i runde 50- eller 100-års perioder. I den postmodernistiske periodisering vægter man ikke specifikke historiske begivenheder, men bruger lige og runde tal, da man mener, at fortiden er et kaos, og at vi derfor selv kan ordne historien.

Marxistisk periodisering

Samfundsopbygning.

Han interesserede sig for klasserne i samfundet, hvem der havde goderne (og hvem der er arbejdsgivende og lønmodtagere) i samfundet.

Marx skelnede mellem antikkens slaveholdersamfund, middelalderens feudale samfund og hans egen tids nye kapitalistiske samfund, som skulle afløses af det klasseløse kommunistiske samfund.

Leave a Reply