Middelalderen

Middelalderen

500-1400

Hovedpunkter

 • Islams ekspansion
 • Feudalisme – et feudalt samfund: en hierarkisk samfundsorden
 • Alderen mellem antikken og renæssancen – en “middel” alder
 • Statsdannelser
 • Den kristne kirke
 • Korstogene
 • Teknologi: landbrug (hjulplov, møller, landsbrugsfællesskab) – befolkningsvækst

De første århundreder opfattes som “mørke”, eftersom man ved meget lidt, da der stort set ikke var nogen skriftlige kilder eller arkæologiske fund.

Menneskeopfattelse

 • Mennesket er svagt/syndigt
 • Enhver har sin plads i samfundet
 • Kollektiv menneskeopfattelse

Produktionsformer

 • Jord
 • Feudalismen: bønder producerer til gengæld for godsejerens beskyttelse
 • Store klasseskel

Leave a Reply