Den industrielle revolution

  Ca. 1800-1914 (nyeste tid)

  3 væsentlige industrielle ændringer

 1. Man begyndte at benytte maskiner i stedet for simple redskaber
 2. Kul og andre energiressourcer erstattede menneskenes og dyrenes muskelkraft
 3. Man organiserede produktionen på nye måder i fabrikkerne – masseproduktion
 4. Disse ændringer fører til, at mange landarbejderne får arbejde i fabrikkerne i byerne, hvilket skaber urbanisering og befolkningsvækst.

  Dette slog især igennem i Storbritannien, blandt andet af følgende årsager: kulminer, handel, kolonier (råvarer), naturvidenskab og infrastruktur.

Produktionsformer

 • Masseproduktion
 • Industrialisering
 • Kapitalisme – arbejdsgivere og lønmodtagere

Menneskeopfattelse

 • Liberalisme
 • Socialisme

Ideologiernes kamp

Liberalisme

 • Frihed, individualisme, det frie individ,
 • Kapitalisme, udbud/efterspørgsel, ingen/lille regulering af markedet

Socialisme

 • Lighed og velstand
 • Opgør med kapitalismen, regulering af markedet, større statsstyring

Leave a Reply