Fysik

  Massefylde (densitet)

  Massefylde = masse (vægt) divideret med rumfang

  Massen betegnes med ‘m’ og måles i ‘gram’, ‘kilogram’ osv.

  Rumfanget (volumen) betegnes med ‘V’ og måles i ‘cm3′, ‘m3, L (liter = dm3) osv. 1mL = 1 cm3

  Massefylde betegnes med ‘p’ (Græsk bogstav, rho)

  p = m/v og måles i g/cm3.

  SI-enheden for densitet er kg/m3.

  Effekten er energiforbrug/-omsætning pr. tidsenhed (sek).

  Effekten betegnes med P og måles i Joule pr. sekunder = Watt (W)

  Eksempel: En elektrisk pære bruger 1200 Joule på ½ minut. P = 1200 J / 30 sek = 40 Joule pr. sekund = 40 Watt

  Anden energienhed: 1Kwh = 1. kilowatttime

  E = P * T

  Eksempel: E = 1Kwh * 1h = 1000 W * 3600 J = 3600000 W*S = 3600000 Joule = 3,6*106 Joule

  Den specifikke varmekapacitet:
  c = C/m C = m*c
  C = varmekapacitet
  c = den specifikke varmekapacitet
  SI-enhed for c er J / kg*°Celsius
  Q = C*ΔT Q = m*c*ΔT
  C = m*c Q = m*c*(T₂-T₁)
  Q = den tilførte varme
  T = temperatur
  ΔT = temperaturstigning
  m = masse

Faseovergange
Tilstandsformer: fast, flydende og gasform

Celsius-skalaen er defineret ud fra vands fryse- og fordampningspunkt.
Fahrenheit-skalaen er defineret ud fra menneskets temperatur.

1) Smeltning eller frysning/størkning
2) Fordampning eller fortætning

Temperaturen ændres ikke ved en faseovergang.

Q = m * L ved faseovergange

 • Q er den tilførte varmemængde
 • L kaldes overgangsvarme (fordampnings- / fortætningsvarme)

Ved smeltning er Q = m * Ls
Ls er den specifikke smeltevarme.
Ved fordampning er Q = m * Lf
Lf er den specifikke fordampningsvarme.
L = Q / m – SI-enhed: J/kg

Leave a Reply