Astronomi

Det geocentriske verdensbillede

Jorden ligger stille i universets centrum.

Månen, solen og de andre planeter bevæger sig i cirkelbaner om Jorden.

Det heliocentriske verdensbillede

Solen er i centrum af universet og ligger stille. Jorden og de andre planeter bevæger sig i cirkelbaner om Solen. Månen bevæger sig om Jorden.

Den første vigtige brik i vores nuværende opfattelse af Universet var opdagelsen af, at Universet udvider sig. Den amerikanske astronom Vesto Slipher (1875-1969) opdagede omkring 1915, at langt de fleste galakser bevæger sig væk fra os.

Hubbles lov

Den første vigtige brik i vores nuværende opfattelse af Universet var opdagelsen af, at Universet udvider sig. Den amerikanske astronom Vesto Slipher (1875-1969) opdagede omkring 1915, at langt de fleste galakser bevæger sig væk fra os.

Hubble gjorde den vigtigste opdagelse, at en galakses hastighed væk fra os er proportional med dens afstand. Den hastighed v, en galakse fjerner sig fra os med, er proportional med dens afstand r:

V = H0 * r

“Steady state”-teorien: Universet ændrer sig ikke med tiden. Universet har varet evigt og vil vare for evigt.

“Big bang”-teorien: ca. 14 milliarder år siden. Universet stammer fra en varm begyndelse, hvorfra stoffet er blevet spredt

Det kosmologiske princip

Det kosmologiske princip er en betegnelse for to antagelser om Universet på stor skala:

  1. Universet er homogent – dvs. ensartet. Densiteten er ens og de samme typer objekter optræder overalt i Universet.
  2. Universet er isotropt – dvs. at alle steder i Universet er ligeværdige. Der er fx ikke noget centrum i Universet.

1 lysår er den afstand lyset bevæger sig på et år.

1 ly: 3,0*108 m/s * 365,25*24*60*60 s = 9,461 * 1015 m

1 Mly = 106 ly

H0 kaldes Hubblekonstanten og er i dag fastlagt til H0 = 22 (km/s)/Mly

Hubbletiden, T0: universets alder lig med den tilbagelagte afstand r divideret med hastigheden v. r=v*T0 og V=Ho*r

r/v = r/(r*H0) =  1/H0 = 13,7 milliarder år.

Man kan kun måle rødforskydning fra genstande, der bevæger sig meget hurtigt i forhold til os. Tager man hensyn hertil og til, at galaksernes spektre er konstateret rødforskudte, kan man altså slutte sig til, at galakserne bevæger sig meget hurtigt væk fra os.

Galakserne hastigheder

En galakses hastighed kan beregnes ud fra rødforskydningen. For galakser med lav rødforskydning ( z < 0,1) er der følgende enkle sammenhæng mellem rødforskydningen og galaksens hastighed v:

V = z*c

Rødforskydning z

Rødforskydning z er defineret som ændringen i bølgelængden Δλ divideret med bølgelængden λ:

Leave a Reply