Romantik og guldalder

Dansk guldalder er en guide til den danske guldalder med informationer om periodens kunst, litteratur og mere.

‘Romantikken’ i Den Store Danske

Hovedpunkter

 • Individet stod i centrum
 • Nationalisme og patriotisme – fædrelandskærlighed
 • Almuen og biedermeier – man dyrker det hjemlige
 • Det guddommelige og barndommen
 • Romantisme og eskapisme – gennem kunsten forsøger man at flygte fra virkelighedens fattigdom og de barske realiteter
 • Romantikken betragtes som en guldalder, da der kunstmæssigt blev lavet nogle historisk vigtige værker. Eksempler på disse er H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.
 • Organismetanken

Litterært

Mange af tidens tekster var melankolske (følelsesladede, sørgelige).

Filosofisk set er perioden præget af idealismen, den forestilling at der findes en højere virkelighed som almindelige mennesker ikke kan erkende gennem deres sanser.

Hovednavne

Se også en liste på adl.dk

 • Adam Oehlenschläger
 • Søren Kierkegaard
 • N.F.S Grundtvig
 • H.C. Andersen
 • Eckersberg (maler)

Guldalderen betragtes som en guldalder, da der kunstmæssigt blev lavet nogle historisk vigtige værker. Eksempler på disse er H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.

Romantikken (ca. 1800-1850) er en del af guldalderen og er en halvmørk tid, da København for nyligt var blevet bombarderet af England.

Romantikkens modsætning er realisme.

Romantikken stammede fra Tyskland og Frankrig, sydfra.

Romantikkerne hæftede sig ved eventyret, det guddommelige, barndommen, almuen (bondesamfundet), det nationale, kærligheden. Individet stod i centrum. Guldalderen blev formet i kulturelle kredse i København.

Den forudgående Napoleons-krig og bombardementet af København prægede denne tid.

Mange af tidens tekster var melankolske (følelsesladede, sørgelige).

Oplysningstiden: Forbindes med fornuften og fornuftige tankegange og ikke så meget fantasi og Gud – altså realisme. Romantikkens modsætning er realisme.

Billedkunst i guldalderen

 • Landskabs- og arkitekturmaleri

Landskabsmalerierne skulle vise naturens skønhed for folket. De var ofte naturalistiske (realistiske) og indeholdte nationale elementer, motiver fra landet (almuen), modsætninger (lys/mørke). Malerne brugte naturens lys som eks. symbol på det guddommelige (himlen). Et landskab er en sjælstilstand som vi kan genkende fra os selv. Maleriet kan fremkalde følelser i os, som vi bruger i vores forståelse og oplevelse af det enkelte billede.

 • Genremaleri

Beskæftiger sig med det hjemlige, stuen, køkkenet osv. Åbne vinduer/døre er ofte symbol på friheden.

 • Modelstudier
 • Portrætmaleri

Portrætmaleriet var periodens populæreste genre. Den fastholdt de borgerlige dyder og borgerne – der også var dem der købte malerierne – kunne dermed identificere sig med kunsten. De portrætterede personer skulle vise borgerskabets ansigt udadtil. Personerne var repræsentative for de borgerlige dyder og værdier.

 • Skulptur
 • (Stilleben)

Billeder af døde ting, genstande, såsom blomster, vaser osv.

One thought on “Romantik og guldalder

Leave a Reply