Middelalder

1050-1536

  • Folkeviser og -eventyr (ridderviser, trylleviser, skæmteviser, historiske viser)
  • Digte og salmer
  • Motiver i litteraturen: kærlighed, konflikter
  • Den katolske kirke er dominerende
  • Et feudalsamfund

Leave a Reply