Det moderne gennembrud

1870-1914

http://www.detmodernegennembrud.dk/

Om naturalismen og det moderne gennembrud på da-net.dk

 • Tekniske fremskridt og industrialisering
 • Ny form for samfundskritisk litteratur (primært noveller og romaner)
 • Realisme: Kunsten skal afspejle virkeligheden
 • Georg Brandes starter det moderne gennembrud i Danmark, han ville sætte problemer under debat. Forfatterne gør op med romantikkens idealisme og skriver om samtidens realisme i f.eks. religion, samfund og kultur.
 • Kvindefrigørelse og ligestilling
 • Fagbevægelser
 • Socialisme

Forfatterne gør op med romantikkens idealisme og skriver om samtidens realisme i f.eks. religion, samfund og kultur.

  Hovednavne 

 1. Herman Bang
 2. Georg Brandes
 3. Henrik Pontoppidan
 4. Martin Andersen Nexø
 5. Jeppe Aakjær

Det moderne gennembruds maleri

 • Symbolisme
 • Naturalisme
 • Impressionisme
 • “Kunstens opgave er at gøre nytte” (Jeppe Aakjær). Med kunst menes litteratur, billedkunst, musik og teater.

  Maleriet skildrer nu virkeligheden og de mennesker, der færdes i den, det være sig arbejder eller bonde.

  Leave a Reply