Reklame

Reklamer er massekommunikation.

Vi taler om:

  • Afsenderrettet reklame

Der fokuseres på varen, dens egenskaber og funktion.

  • Modtagerrettet

Der fokuseres på forbrugeren og dens behov. Disse kan være mere eller mindre bevidste.

Alle reklamer har mere eller mindre tydelige billedlige virkemidler – visuelle virkemidler. Forbrugeren skal kunne identificere sig med produktet eller modellerne i reklamen.

At reklamere:

  1. Gøre reklame for en vare eller et produkt
  2. At klage eller gøre indsigelser over noget (reklamationsret)

Reklamen er en parasitær genre. (kommer af ordet ‘parasit’ der er noget, som er afhængig af andre/andet for at leve) Den parasitære genre fungerer gennem andre genrer. Den vil altid være knyttet til andre medier eller genrer. Den optræder altid i en bestemt kontekst/sammenhæng. I reklamen vil der altid optræde virkemidler, som passer i sammenhængen. Reklamen har altid en undergenre.

One thought on “Reklame

  1. Mange tak, til den der har sat det ind. Det har hjulpet mig rigtig meget. Jeg fik noget nyt at vide som jeg ikke viste. xD

Leave a Reply