Journalistik

De fem nyhedskriterier

  1. Aktualitet: jo tættere på begivenheden, desto bedre
  2. Væsentlighed: relevant for modtageren
  3. Konflikt: nyheder indeholdende konflikter
  4. Identifikation: nyheden skal være konkret med mange detaljer og personlig, så man kan identificere sig selv med nyheden
  5. Sensation: skal chokere

 

Leave a Reply