Fortælleteknik

Fortælletid: den tid det tager at fortælle historien

Fortalt tid: den tid handlingen strækker sig over/den tid handlingen varer

Fortælletempo: forhold ml. fortælletid og fortalt tid

Højt fortælletempo: stor forskel ml. fortælletid og den fortalte tid

Lavt fortælletempo: lav eller ingen forskel ml. fortælletid og den fortalte tid

Panoramisk = højt fortælletempo

Scenisk = lavt fortælletempo, fortalt tid følger fortælletid, ofte med direkte replikker

Fortælletyper

Åbenlys fortæller: 1. persons fortæller, sandsynligvis utroværdig fortæller, fordi han er subjektiv og kun ser sagen fra hans egen synsvinkel, indre syn.  Historier med en utroværdig fortæller er ofte ironisk.

Skjult fortæller: 3. persons fortæller, beskriver hvad der sker med medsyn og ydresyn (når fortælleren anskuer handlingen udefra, ved ikke hvad der tænkes eller synes), objektiv.

Alvidende fortæller: 3. persons fortæller, der ved alt i historien og som betragter historien fra alle synsvinkler.

Leave a Reply