Bioteknologi

Noter til Bios C – http://bsb.gyldendal.dk/

Er betegnelsen for den teknologi, vi bruger, når vi benytter os af planter, mikroorganismer eller dyr til at fremstille produkter.

Teknik, hvor man ad kunstig vej indsætter nye gener i en organisme eller ændrer på de gener, der er.

Kloner er individer, der er genetisk ens. Det vil sige, at deres DNA og dermed deres gener er helt ens. Når mennesker ønsker mange ens individer af en bestemt art, kan vi klone et individ, så det bliver til flere. Det kaldes kloning. Hvis vi har en ko, der producerer meget mælk og er sund og raks, kan vi lave flere ens køer ved at klone koen. Det er en besværlig proces, og mange mener, de etiske problemer overstiger de fordele, der er ved produktionen.

  1. Man ønsker sig flere køer, der er magen til denne malkeko. Den er måske både sund og stærk og giver god mælk. Man tager nogle af koens celler ud. Det kunne være celler fra yveret.
  2. På laboratoriet har man nogle ægceller, som godt kan være fra andre køer. De befrugtes i en skål med tyresæd.
  3. Nu fjerner man kernerne fra de befrugtede æg, så de er tomme. Man tager også kernerne ud af yvercellerne fra den ko, man vil klone.
  4. Kernerne fra yvercellerne sprøjtes ned tynde hule glasrør ind i de tomme ægceller.
  5. Ægcellerne med kerner fra yvercellerne sættes ind i livmoderen på nogle køer, som godt kan være meget forskellige, et æg i hver ko. Når tiden er inde, føder køerne kalve, som har de samme arvelige egenskaber, som koen man kloner.

(Kilde: http://bsb.gyldendal.dk/)

Genetik

Genetik handler om, hvordan de arvelige egenskaber påvirkes af generne i kromosomernes DNA. Genetik handler også om, hvordan de arvelige egenskaber gives videre til næste generation.

Dominerende gener

Et dominerende gen bestemmer over et vigende gen i et par. Dette er blandt andet tilfældet med pelsfarve hos får. Her dominerer lys farve over mørk.

Et vigende gen kommer ikke til udtryk, hvis det findes sammen med et dominerende gen i et par. Kun hvis det vigende gen findes på begge de sammenhørende kromosomer, kommer genet til udtryk.

Mutation

En mutation er en ændring i et gen. Ændringen kan ske ved, at DNA-strengen påvirkes af stråling fx fra Solen eller fra en radioaktiv kilde. Mutationer er normalt skadelige for organismen, men kan i sjældne tilfælde være en fordel. Mutationer kan fx give dyr en anden farve, så de er bedre til at camouflere sig.

Leave a Reply